Bbl/At:  Landets VA-motstånd samlas i Köpingsbaserad förening

Motståndet mot svenska kommuners VA-monopol och, enligt vissa, de hänsynslösa och orättvisa tvångsanslutningarna till vatten- och avloppsnäten, hårdnar. I helgen (anm  bildades en nationell intresseförening med säte i Köping.

Sommarstugeägarna vid den så kallade Norra Mälarstranden i Köpings kommun ger inte upp kampen. Deras överklagande till Miljööverdomstolen av den sjöförlagda ledningen lyckades inte, men nu organiserar man sig tillsammans med andra drabbade i hela Sverige.

– Det finns 936 000 fastigheter på landsbygden i Sverige och alla riskerar på ett eller annat sätt att bli indragna i tvångsanslutningar från kommunerna, säger Lars-Göran Carlsson, nyvald ordförande i ”VA i tiden”.

– Vi har en roll att påverka i de här frågorna och den har blivit än mer viktig i och med att den väntade regeringspropositionen om VA inte blev av som planerat, fortsätter han och berättar att han och andra stugägare i hela landet är väldigt besviken över att regeringspartierna inte kunnat komma överens om utredningen, som förordar lättnader i VA-lagstiftningen.

Den riksomfattande föreningen VA-tiden har som mål att förändra nuvarande VA-lagstiftning och hur den tillämpas gentemot fastighetsägare med enskilt vatten och avlopp, där anslutningskostnaderna i vårt land till kommunalt VA varierar mellan 100  000 kronor och 800 000 kronor.

– I vårt närområde har vi Kungsör, som tar 100 000 kronor och Köping, som tar 400 000 kronor. Det är inte rimligt att kommunerna tar så olika höga anslutningsavgifter när de rimligtvis har lika stora kostnader, slår den nye ordföranden fast.

Anders Brage
anders.brage@mittmedia.se