Se även VA-i-tiden nätverket och dess sidor om VA rening


2023-01-08 (2022-05-05, 06)

Tillsyn över små avlopp fördjupningskurs 5 och 6 maj 2022.  

Detta häfte innehåller Peter Ridderstolpes delar i en kurs om tillsyn över små avlopp som han tillsammans med Maria Hübinette, RISE och Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, arbetade fram på uppdrag av VA guiden. Kursen hölls digitalt för ett trettiotal inspektörer under två dagar i maj 2022.


2022-10-14

Tips om dokument för fastighetsägare som oroas över beslut om utdömande av enskilda avlopp

 


2021

Bedömning av enskilt avlopp. Vägledning för Miljö- och hälsoskyddsnämnder – sett ur ett användarperspektiv

Vi har gjort en omfattande argumentationssammanställning: Bedömning av enskilda avlopp, som vi hoppas du skall kunna ha nytta av i dina kontakter med myndigheterna. Alla ärenden är olika, men du bör kunna lyfta ut de argumenten som är tillämpliga för just ditt fall.

(En sammanfattning av denna argumentation  har vi också gjort: Argument EA 2020-10-03; Lars Hylander)

Se även denna lilla lathund (första skiss)

_____________________

Vi har redan skickat sammanställningen till alla lokala miljö/och hälsoskyddsmyndigheter (290 st) runt om i Sverige. Alla har inte svarat och därför vet vi inte om vår argumentation nått fram. Vi har också skickat till alla länsstyrelser liksom till miljödomstolarna.

Vi har även skickat till LRF samt till ett stort antal byalag, stugföreningar, samhällsföreningar och VA-föreningar.
Därtill till alla riksdagsledamöterna, en del har tackat för informationen.
Dokumentet har även sänts till villaägarna.

Det finns naturligtvis ingen garanti för att myndigheterna kommer att beakta vår argumentation. Men där finns så pass mycket fakta att de får svårt att ”köra över” enskilda människor på samma sätt som tidigare. Lyckas vi få till stånd en rimligare bedömning, så kommer vårt arbete att spara miljardbelopp till människor på landsbygd, i stugområden och i småsamhällen