pdf fil som infoblad av nedanstående text.


 

VA i Tiden- rätten till egen VA försörjning

  • En förening som propagerar för rätten till egen VA försörjning
  •  Stoppa tvångsanslutning av enskilda avlopp! 
  •  Pausa tillsynen av enskilda avlopp -endast anläggningar som medför uppenbar olägenhet åtgärdas!
  •  Ställ sakliga och skäliga krav vid ny VA försörjning- grundläggande krav motsvarande markbaserad rening skall vara utgångspunkten!
  • En förening som bildats utifrån kommunernas tvångsanslutningar till kommunalt Vatten och avlopp med kostnader som kan uppgå till flera hundra tusen. 
  • En förening som verkar för den vanliga människans verklighet. Ofta ekonomiskt pressad i kommunernas framfart och står rättslös i det kommunala tvånget. Inte sällan tvingas den vanliga människan att sälja sin fastighet. 
D:\Bilder\Canon\VA soppan\VA i tiden Förening\Fattigpensionär II PS 4972.jpg
Foto (c): Kent Leonardsson

Vår strävan

  • Att påverka och förändra VA lagstiftning, förordningar och föreskrifter så att dess tillämpningar vilar på saklig grund, t.ex. den omvända bevisbördan. 

Små avlopp överlägsna 

  •  De små avloppen är överlägsna på många punkter, markbaserad teknik är bäst i den lilla skalan, då den är ett effektivt och robust grundskydd till små kostnader och liten resursförbrukning. 

www.va-i-tiden.se     VA i tiden bankgiro: 5436-1621. Medlemskap 100kr/år