Debattartikel är publicerad i ett flertal tidningar.

Kissa inte i badvattnet!

“Jamen – det gör väl alla“? “Jo, men inte från högsta trampolinen“. Historien kan låta kul, men får ett helt annat perspektiv när man betänker att bortåt en miljon svenskar dagligen kissar i våra badvatten. Inte bara på sommaren, utan varje dag – 365 dagar om året.

Så här ligger det till: C:a 90% av befolkningen, på 10 miljoner, bor i städer och byar och är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Övriga 10% har egen brunn och eget avlopp.

Enligt organisationen “Svenskt vatten“ så är de kommunala vattenledningarna så dåligt underhållna att c:a 20% av vattnet försvinner genom läckage på väg till konsument. Det finns ingen anledning att anta att förhållandena är bättre när det gäller avloppsnätet – snarare tvärt om eftersom vattenförlust innebär minskade intäkter för kommunen och bevakas bättre.

Enligt samma organisation har vi 1700 reningsverk, som alla ligger i anslutning till sjöar, hav eller vattendrag. Det finns 10.000 mil ledningar motsvarande 2,5 varv runt ekvatorn. Bara i Göteborg lär det finnas 200 mil avloppsledningar, som går kors och tvärs genom staden och Göta älv. Utöver läckor i ledningar och pumpstationer måste reningsverk emellanåt brädda (dvs. släppa ut vatten orenat) vid överbelastning.

Om vi välvilligt antar att de kommunala reningsverken – med ovanstående brister inräknat – har en reningsgrad på 90%, så innebär det att 10% – dvs. urin från 900.000 människor – dagligen släpps ut orenat i våra vattendrag.

De enskilda avloppen då? Ja, de ansluter i princip aldrig till något vattendrag. De mynnar alltid på land  i en markbädd eller stenkista – oftast flera hundra meter från något vattendrag, vilket ger möjlighet för växtlighet att tillgodogöra sig näringen. De felaktiga avloppen som förr ledde ut i diken är genom lagstiftning åtgärdade sedan decennier tillbaka.

Myndigheterna har länge påstått att de 10 % av befolkningen, som har enskilt avlopp, står för lika stor miljöbelastning som resterande 90%. När nu VA-i-tiden fått fler och fler att genomskåda denna avloppslögn, så gäller det att peka ut någon annan förorenare.

Hästarna – det finns 355.000 hästar i Sverige som går runt och bajsar. Kan vi inte peka ut dem….??

För det vore ju politiskt självmord att skuldbelägga de stora väljargrupperna som bor i städer och samhällen. För att inte tala om hur dyrt det vore att byta ut dåliga ledningar djupt under gator och torg.

Vi gör som vanligt – skyller på landsbygden!

Lars–Göran Carlsson, ordförande i föreningen VA-i-tiden