Tänk vad fort ett år går. Den nationella intresseföreningen för fastighetsägare med enskild VA-anläggning VA-i-tiden firar nu sin ettårsdag den 17 november 2020.
VA-i-tiden bildades i Köping av ett gäng eldsjälar från hela Sverige som vill få till stånd en förändring av nuvarande VA-lagstiftning och dess tillämpning från myndigheter och domstolars sida med en bristande helhetssyn gentemot oss fastighetsägare med enskild VA-anläggning.
VA-i-tiden har under sitt första år mött ett stort gensvar och har omkring 400 medlemmar spridda över hela Sverige som upplever sig helt överkörda av kommuner, länsstyrelser, Havs-och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, mark-och miljödomstolar kring deras enskilda VA-anläggningar.
VA-i-tiden har genom eget yttrande över regeringens utredning ” Hållbara vattentjänster ” försökt påverka kommande proposition från regeringen kring en ny vattentjänstlag som riksdagen ska behandla i december 2020.
I Sverige har idag 10 % fastigheter enskilt VA och vår uppfattning är att det är övriga 90% med kommunalt VA som står för föroreningarna i våra vattendrag och inte vi.
Stöd VA -i-tiden i vår kamp, bli medlem och fira nästa år med oss under vårt motto ” Vi gör inget avhopp från enskilt avlopp ”.
Styrelsen i VA-i-tiden
Rolf Almstedt Kent Andersson Lars-Göran Carlsson Arne Gunnarsson Tom Hagström
Orsa Köping Köping Markaryd Munkedal
Kent Leonardsson Michael Richter Anders Segerberg
Smedjebacken. Kristianstad. Köping