Från ”Skitgubbarna” till en ny organisation

STRÖMSNÄSBRUK Arne Gunnarsson är landsbygdskämpen som blev VA-kämpen.
Nu har Gunnarssons intresseorganisation, VA-i-tiden, funnits till i ett år och han summerar året som gått.
– Det är ju lite omvälvande att vi som brukare av de enskilda avloppen, lägger oss i myndighetsutövningen.
Det säger Arne Gunnarsson, i Gräsholma i Strömsnäsbruk, och syftar på den rapport som han nyligen har skickat till samtliga miljö- och hälsovårdsnämnder i Sverige.
Rapporten heter ”Bedömning av enskilda avlopp” med underrubrik: ”Vägledning för Miljö- och hälsoskyddsnämnder – sett ur ett användarperspektiv”. Denna har också gått till miljödomstolarna, till riksdagsmän, Naturvårdsverket, och till Havs- och vattenmyndigheten…… (Forts.  se länk ovan)………..