Insändare: Tvångsanslut inte småhusägare till kommunalt VA

Sverige lider under coronapandemins härjningar. Vårdskulden ökar dramatiskt. Hundratusentals operationer har ställts in. Men det är inte bara inom sjukvården det finns en skuld. Underhållet av de svenska VA-näten är kraftigt eftersatta och chockhöjda VA-taxor är att vänta.

Landets kommuner har byggt på sig en enorm underhållsskuld på VA-området sedan den första vattentjänstlagen kom 1955. Kommunerna fick då ansvar för vattenförsörjningen. Genom att underlåta att byta ut VA-ledningar har de skapat en underhållsskuld som 2017 uppskattades till 800 miljarder kronor – tio gånger försvarsbudgeten.

I Sverige är 90 procent av befolkningen anslutna till kommunalt VA. De kommer inom närtid att utsättas för konsekvenserna av den underhållsskuld som våra 290 kommuner byggt upp. Varför ska kommunerna dra på sig ytterligare framtida underhållsansvar för redan fungerande områden? Inom dessa sköter ju fastighetsägarna sitt VA-underhåll själv för egna pengar. Svenskt Vattens VD uttalade i augusti 2019 att Sverige inom tio år kommer att se hundraprocentigt höjda VA-taxor.

Nils Holgerssonrapporten redovisar varje år sedan 1996 de kommunala taxornas kostnadsutveckling i förhållande till konsumentprisindex i samhället. Från det att mätningarna startade 1996 fram till 2020 har VA-taxornas kostnad ökat med 97 procent. Under samma tid har kostnaderna i det övriga samhället (KPI) ökat med 29 procent.

Många VA-konsumenter frågar sig med rätta vad man egentligen får för de VA-taxor man betalar då dessa kostnader överstiger konsumentprisindex med tre gånger samtidigt som underhållsskulden har ökat till 800 miljarder.

I dag tvångsansluts många som har helt fungerande enskilda avlopp till kommunalt VA. Kommunerna hävdar ofta miljöhänsyn när detta sker, men många småhusägare upplever att det snarare är kommunernas ekonomi som är det verkliga skälet.

Vi menar att den enskildes rätt mot kommunen måste stärkas och att Sverige behöver en mer flexibel lagstiftning. Småhusägare som har ett fungerande enskilt avlopp, ska inte behöva betala hundratusentals kronor för att koppla upp sig på ett kommunalt avlopp. Särskilt med tanke på att det under senare tid framkommit att två miljoner svenskar – däribland Uppsala – får i sig för höga halter av miljögiftet PFAS via det kommunala dricksvattnet.

Lars-Göran Carlsson, ordförande VA-i-tiden

Håkan Larsson, samhällspolitisk chef Villaägarna