SVD Insändare:

VA- i-tidens ordf Lars Göran Carlsson och Villaägarnas samhällspolitiske chef Håkan Larsson skriver: ”Husägare rättslösa när avlopp döms ut”

Replik VVS branschens VD Anders Mårtensson: ”Deklarationer kan lösa problemen”

VA-i-tiden och Villaägarna replikerar: ”Husägare rättslösa när avlopp döms ut”

(Se även nätverket va-i-tiden: https://va-i-tiden.se/natverket/2021/04/12/13789/)