Hetsjakt på vattenkraft och enskilda avlopp – Arne Gunnarsson och Lars Hylander i Fjärde Statsmakten 112

I det här programmet diskuterar Mikael Willgert några landsbygdsfrågor med Arne Gunnarsson från föreningen ”VA i tiden” och docent i miljöanalys Lars Hylander.

Det handlar om den pågående hetsjakten på mindre vattenkraftverk och där kraftverksdammen i många fall förvandlas till en lerpöl efter nedläggning.
Men vi inleder med att diskutera det som många på landsbygden upplever som en kommunens jakt på enskilda avlopp.

Arne menar att kommunen har börjat döma ut avlopp, som påstås vara för gamla. Detta utan att det finns några påvisbara fel. I vissa fall där kommunen vill tvinga avlägsen bebyggelse att ansluta sig till det kommunala avloppsverket, kan det handla om en halv miljon kronor per fastighetsägare.

Lars Hylander har forskat kring hur fosfor som finns i hushållens avloppsvatten rör sig i marken. Han förklarar att infiltration av avloppsvattnet i marken är den absolut bästa lösningen. Den fosfor som finns i avloppsvattnet tas om hand i marken och göder växtligheten.

I de kommunala reningsverken går en andel igenom reningsverket och göder istället det vattendrag där vattnet sen släpps ut.

Ett annat problem är att de kommunala reningsverken bildar rötslam som en restprodukt. Den innehåller näringsämnen men också giftiga ämnen vilket blir ett problem då den sprids på åkrar och gifterna kommer in i vår mat.

Samtalet går vidare och kommer in på den miljöprövning som nu pågår av sveriges alla vattenkraftverk. Detta leder i många fall till att kraftverk läggs ner och att kraftverks-dammar töms.

Det kan vara en tragedi för närboende som istället för en vattenspegel får en dypöl till granne. Dessutom förlorar ägarna stadiga inkomster. Detta kommer också leda till ytterligare höjda elpriser eftersom ca 2% av vattenkraften kommer läggas ner enligt planerna.
——————-
Stöd Swebbtv:
Swish 123 535 86 92
Bankgiro147-0558
Bankkonto (månadsgivare) 9235-229 11 86
Hemsida:https://swebbtv.se Där finns vår webbutik och där kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Mail: info@swebbtv.se