Med hänvisning till att VA-i-tiden och Villaägarna har fått information om
att det är civilutskottet som ska bereda kommande proposition kring
” Hållbara vattentjänster ” istället för miljö-och jordbruksutskottet så har vi
gemensamt föreslagit riksdagsledamöterna i miljöutskottet att tillsammans
med sina kolleger i civilutskottet ha en fortsatt dialog med oss via Teams för informationsöverföring.

Efter samtal med handläggaren Martin Larsson på miljödepartementet kring
” Hållbara vattentjänster ” så är beskedet att propositionen går ut på lagrådsremiss
under januari och då blir den offentlig. Propositionen går sedan för beredning till
civilutskottet och avses beslutas av riksdagen under mars månad 2022.

Efter samråd med Villaägarna avser vi gemensamt att begära ett Teamsmöte med miljö-
departementets nya statssekreterare Anders Grönvall i början på januari månad.

Eftersom tidplanen nu är starkt forcerad och tajt är det av yttersta vikt att vi tillsammans
i VA-i-tiden tar fram ett förslag till en ny skrivning av § 6 i vattentjänstlagen som vi eventuellt
kan få de övriga riksdagspartierna att föra fram som ett motförslag i riksdagens behandling
av ” Hållbara vattentjänster ”.

Får tillönska er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År
ordf. Lars-Göran Carlsson