Föreningen VA yttrande, En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021_81)