”Proppen” om Hållbara vattentjänster publicerad på riksdagens hemsida. 


Skriv gärna till VA-i-tidens ordförande Lars Göran Carlsson, lcg.hilmer@gmail.com, om det är något du vill att VA i tiden skall anföra i sitt yttrande.


Kommentar sedan tidigare kring förfarandet- Nu har lögnen som blev sanning övergått till ett lagförslag som kan bli lag.