VA i Tiden, förening och nationellt nätverk, för fastighetsägare med enskilt avlopp

Brev till riksdagen ang propositionen Hållbara Vattentjänster

Brev till riksdagen ang propositionen Hållbara Vattentjänster

Från: Kent Leonardsson
Skickat: den 17 april 2022 18:39
Till: Riksdagsledamöter
Kopia: Lars Göran Carlsson
Ämne: Risk för åsidosättande av vattentjänstlag och miljöbalk vid rening av avloppsvatten.

Statsminister Magdalena Anderson

Bästa Riksdagsledamöter

Än en gång får VA-i-tiden anledning att göra er uppmärksamma på kommunernas agerande. Propositionen Hållbara vattentjänster ligger nu på riksdagens bord för yttrande.

Fastighetsägare står inför en systematisk jakt av en tvångsanslutning till kommunalt VA, trots att statistiken visar att de kommunala avloppsreningsverken är den största förorenaren till våra vattendrag. Känns  mycket besvärande att i nuläget konstatera att nuvarande lagstiftning kan komma att åsidosättas på grund av brist på nödvändiga reningskemikalier.

För VA-i-tiden känns det högst angeläget att i denna situation göra riksdagsledamöterna uppmärksamma på vad som pågår, erhålla en mer enhetlig bild och djupare förståelse av rådande situation, se bifogat dokument (Brist på Kemikalier avloppsreningsverk )

För VA-i-tiden / Kent Leonardsson

Kommentarer är stängda.

© 2024 Föreningen VA-i-tiden.se — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑