VA i Tiden, förening och nationellt nätverk, för fastighetsägare med enskilt avlopp

VA-i-tiden och Villaägarna/ Godtycklig regeltolkning av vattentjänstlagen farlig för småhusägare

VA-i-tiden och Villaägarna/ Godtycklig regeltolkning av vattentjänstlagen farlig för småhusägare

Godtycklig regeltolkning av vattentjänstlagen farlig för småhusägare

Allt fler kommuner och deras vattenbolag kräver att fastighetsägare med enskilda avlopp ska ansluta sig till kommunala nät. Den nationella föreningen VA-i-tiden som organiserar fastighetsägare med enskilt VA får fortlöpande in likartade uppgifter som dessa båda från hela Sverige som visar på kommunerna och deras vattenbolags inkompetens i tillämpning av vattentjänstlagen alltsedan 2006. Villaägarnas Riksförbund får in motsvarande uppgifter från sina medlemmar.

I juli kunde man i media se hur svenska kommuner tillämpar vattentjänstlagen alltsedan kommunerna 2006 fick beslutanderätten kring inrättande av verksamhetsområden enligt § 6.

Som framgått av SVT-reportage har vattenbolaget MittSkåne i tre år försökt tvinga ett äldre par att ansluta vatten till ett ödehus som aldrig haft rinnande vatten. När paret överklagade beslutet att betala 58 000 kr i anslutningsavgift och får rätt i mark-och miljödomstolen så överklagar kommunen via MittSkåne vars ansvarige chef inte vill kommentera.

Av SVT har också framgått att Karlskrona kommun beslutat att tvångsansluta småhusägare till kommunalt vatten och avlopp 2021, trots att samma kommun 2019 givit besked att någon tvångsanslutning inte ska ske. Kommentaren som lämnas av VA-chefen är att det var fel avdelning i kommunen som gav ett felaktigt besked 2019.

2018 mottog regeringen en utredning med namnet  ”Hållbara vattentjänster ” som förhoppningsvis inom en snar framtid ska bli en proposition om en ny vattentjänstlag. Det är något vi välkomnar om den ger större utrymme för alternativa lösningar kring vatten och avlopp.

Den rättsvidriga jakten på enskilda fastighetsägare som kommunerna bedriver med stöd av vattentjänstlagen måste upphöra. Det kravet har stöd av ingen mindre än Sveriges Riksdag som tillkännagivit att man kräver ett stopp för tvångsanslutning till kommunalt VA. (civilutskottets betänkande 2020/21:CU 14).

Vi vill särskilt understryka det faktum att det oftast handlar om tjänstemän som fattat beslut om tillämpning av vattentjänstlagen utifrån delegation i kommunallagen. Men trots det å har de inget som helst ämbetsmannaansvar för sina felaktiga beslut. Återinförandet av ämbetsmannaansvaret som Riksdagen krävt kan därför inte ske fort nog.

Genom de godtyckliga regeltolkningarna från kommunernas och deras vattenbolags sida riskerar  människor att få gå från hus och hem. Det i sin tur hotar äganderätten enligt grundlagen.

Jakten på svenska fastighetsägare i vår landsbygd måste upphöra.

Lars-Göran Carlsson                                                        Daniel Liljeberg
Ordförande VA-i-tiden                                                    Samhällspolitisk chef
Villaägarna

Kommentarer är stängda.

© 2024 Föreningen VA-i-tiden.se — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑