2022-10-14

Tips om dokument för fastighetsägare som oroas över beslut om utdömande av enskilda avlopp

Enskilda fastighetsägares intresseförening VA-i-tiden vill tipsa Dig som fastighetsägare om dokument att hänvisa till om Du får ett beslut från kommunen om utdömande av Ditt avlopp. För att ett utdömande ska ske krävs att en olägenhet för miljön föreligger.

Vår tro är att fler kommuner kommer att följa dessa föredömliga exempel från Växjö kommun samt Hörby kommun utifrån länkade dokument. Tänk också på att Du kan påverka de förtroendevalda i din kommun genom att kontakta dem för att fatta motsvarande beslut att utdömande av enskilda avlopp endast kan ske om olägenheter kan påvisas. Det finns också möjlighet att inlämna ett medborgarförslag till kommunen med förslag om att din kommun ska fatta ett liknande beslut.

För VA-i-tiden

Lars-Göran Carlsson
Ordförande

Länk till Nätverket VA-i-tiden och dokumenten