VA-i-tiden har skickat ut en julhälsning till våra myndigheter:


En from önskan i juletid

For engelsk version, och för kommentarer till mailet, (for english version and comments) :  nätverket va-i-tiden.

 

   

I en tid med tal om cyberattacker och rullande nedstängning av vårt elnät, så utgör   tillgång till eget vatten och egen uppvärmning via spisar och kakelugnar en viktig del av vår trygghet på landsbygden. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och möjligheten till värme och matlagning i krissituationer kan inte nog framhållas.


Det finns 700.000 enskilda brunnar i Sverige. Varje brunn kan i en krissituation förse minst 10 familjer med sitt dagliga behov av dricksvatten. Genom att bära in en hink med vatten så fungerar även våra WC, genom att hälla vattnet i toastolen – detta så länge vi inte tvingats installera elektriska avloppslösningar. 

Genom initiativ av enskilda verkstäder i Sverige, så svetsas det nu hundratals – kanske tusentals – enkla plåtkaminer, som skickas till Ukraina för att ge värme och möjlighet till matlagning.

Vi vill därför skicka en vädjan till beslutsfattare på olika nivåer i samhället: Förstör inte denna vår trygghet! Tvinga oss inte att ansluta till kommunala VA-system! Tvinga oss inte till avloppslösningar, som kräver el! Förbjud oss inte att elda i våra spisar och kaminer! Gör inte detta av okunskap, missriktad miljöhänsyn – eller bara för att ni kan!

För den nationella föreningen VA-i-tiden

Lars-Göran Carlsson, ordförande