Föreningen VA-i-tiden

Pressmeddelande 2019-11-17. 

I Köping 2019-11-16-17 bildades och beslutades om en nationell intresseförening för enskilda fastighetsägare med enskilt vatten och avlopp (VA), med namnet VA-i-tiden.

Målet med föreningen är att förändra nuvarande VA-lagstiftning, förordningar och föreskrifter, så att dess tillämpning vilar på saklig grund, t. ex. den omvända bevisbördan.

Föreningen vill stötta enskilda fastighetsägare i deras VA-problematik.

Styrelse

Bild från mötet 2019-11-16-17.
Översta raden från vänster: Kent Andersson, Arne Gunnarsson, Michael Richter, Anders Segerberg, Rolf Almstedt
Nedre raden från vänster: Tom Hagström, Björn Olsson, Lars-Göran Carlsson, Ruth Hylander, Kent Leonardsson

Ordförande Lars-Göran Carlsson, Uppsala//Köping/ Stäudd- Galten lgc.hilmer@icloud.com
mobil 072 702 9469
Sekreterare  Kent Leonardsson, Smedjebacken, Torrbo  kent.leonardsson@tele2.se
Kassör  Michael Richter, Linderöd   mickefix@mail.com
Revisor  Kent Andersson, Köping-Ötorp   kent.1969@outlook.com
Revisorssuppleant Björn Olsson, Katrineholm (Stenstorp)  bolson46@gmail.com
Mediansvarig  Arne Gunnarsson, Stömsnäsbruk   arne.grasholma@gmail.com
Webbredaktör Anders Segerberg Köping- Dåvö-Bastviken  anders@segerberg.me
Facebookansvarig  Tom Hagstrom Munkedal- Gårvik   thag60@gmail.com
Valberedning Ruth Hylander  Nyköping- Sörby
Ledamot  Rolf Almstedt Orsa Holen    rolf.almstedt@gmail.com

Stadgar, organisationsnummer

Länk till Stadgar
Föreningen har fått org. nr. 802528-0507 av Skatteverket.

Stöd föreningen, medlemsskap

Var med och hjälp och stöd riksföreningen VA-i-tiden. Vi behöver många som arbetar för föreningen.
Vill du bli medlem eller kontakta oss gör det via denna länk