VA-i-tiden arbetar för att påverka VA-lagstiftningen och dess tillämpning genom att lämna remissyttrande över förslag till tillämpning samt förslag till ny lagstiftning.

Vi har uppvaktat såväl miljödepartementet som den statlige utredaren Anders Grönvall kring utredningen om en ny vattentjänstlag. Vi har också uppvaktat Sveriges Kommuner och Regioner kring tillämpningen av nuvarande vattentjänstlagen och påpekat felaktigheter i hanteringen.

Vi har uppvaktat samtliga riksdagspartier genom partisekreterare och partiledare samt alla riksdagsledamöter om behovet av en förändrad vattentjänstlag och en annorlunda tillämpning, som utgår från enskilt VA istället för kommunalt VA.

Vi har lämnat remissyttrande över den statliga utredningen ” Hållbara vattentjänster ” -förslag till en ny vattentjänstlag.

VA-i-tiden ger dig råd och stöd i dina VA-frågor kring enskilt VA samt kan förmedla kontakt med jurister inom VA-området.

Vi har genom vår hemsida kontakt med många fastighetsägare med enskilt VA över hela landet, som upplever myndigheternas ifrågasättande av vatten och avlopp med krav på viten och tvångsanslutningar till kommunalt VA.

Vi har upprättat en argumentationssammanställning på 36 sidor som skickats till samtliga 290 miljönämnder i Sverige, till Hav-och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och till media. Syftet är att miljönämnderna skall ta till sig våra argument. Du har som medlem också nytta av sammanställningen då du letar underlag för överklagande.

Vi skriver också insändare och debattartiklar i syfte att påverka den allmänna opinionen genom att peka på bristen på sunt förnuft och rimlighet i hanteringen.

Det har tidigare inte funnits någon organisation som företräder fastighetsägare med enskilt VA. Detta har gjort det möjligt för VA-branschen och hela miljörörelsen att ensidigt påverka myndighetsbeslut. Föreningen avser att vara en kraftig motpart till detta.

VA-i-tiden ger dig som fastighetsägare med enskilt VA råd och stöd. Kontakta oss för medlemskap som kostar 100 kr per fastighetsägare och år och 500 kr per år för föreningar.

VÄLKOMMEN