Samarbete mellan VA-i-tiden och Villaägarna.

Alltsedan 2020 har såväl VA-i-tiden som Villaägarna konstaterat att vi har en gemensam syn på problemet med Sveriges tillämpning i VA-frågor gentemot enskilda fastighetsägare med VA-anläggningar.


Insändare, aktiviteter mm ihop med Villaägarna